ORGANISATIE ONTWIKKELING

VERANDERPROGRAMMA’S

VISIE, MISSIE, STRATEGIE

ORGANISATIE CULTUUR

DRAAGVLAK CREËREN

OMGAAN MET WEERSTAND

VERANDERPROGRAMMA’S

VISIE, MISSIE, STRATEGIE

ORGANISATIE CULTUUR

DRAAGVLAK CREËREN

OMGAAN MET WEERSTAND

PROGRAMMA'S VOOR ORGANISATIEONTWIKKELING

Organisaties zijn wendbaar en flexibel, spelen in op huidige omstandigheden om uiteindelijk doelen te bereiken. Beleidsplannen worden geschreven, projectplannen gelanceerd en daar gaan WE dan!

Maar hoe flexibel is WE eigenlijk? Wat voor rol speelt intrinsieke motivatie bij WE? Kan WE weerstand ervaren en wat doet WE dan? Hoe verhoudt WE zich tegenover de organisatiedoelstellingen en hoe kunnen beiden elkaar versterken?

Hoe kan WE ondersteund worden om oud gedrag los te laten en nieuw gedrag in te zetten.

Suzanne Van Gompel is uw partner als het gaat om duurzame organisatieontwikkeling waarbij ontwikkeling van mens en organisatie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Dienstverlening met een focus op het begrijpen en vertalen van uitdagingen naar drie niveaus: Individu, Team en Organisatie.

Op deze niveaus wordt er samen met u naar de huidige en gewenste situatie gekeken en inzichtelijk gemaakt wat er nodig is om tot de gewenste situatie te groeien. Dienstverlening op organisatieniveau wordt vanuit maatwerk ingezet, het aanbod varieert van inspiratiesessies tot de uitvoering van interim opdrachten.

Neem vrijblijvend contact op om mogelijkheden te bespreken.

WORKSHOPS & PRESENTATIES

Medewerkers uitdagen en inspireren? Bij Suzanne van Gompel kunt u terecht voor diverse workshops en presentaties op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en gedragsverandering in relatie tot de organisatiecontext. Voorbeelden van thema’s die aan bod kunnen komen zijn, omgaan met feedback, geweldloos communiceren, work-life balance of grip op motivatie.

Zelf een specifiek idee voor de invulling van een workshop of presentatie? Neem vrijblijvend contact op om mogelijkheden te verkennen.

......... ook voor Teams & Individuele medewerkers

Naast dienstenverlening op organisatie niveau kunt u bij Suzanne van Gompel terecht voor professionele coaching- en trainingsprogramma’s gericht op de ontwikkeling van teams en individuele medewerkers. Klik hieronder voor meer informatie over het dienstenaanbod voor teams en individuele medewerkers.

Laten we mogelijkheden bespreken!